FC Navigation Console

 


ARAHAN onMouseoverPenerangan : Arahan ini akan mengeluarkan teks di bahagian status bar pada pelayar apabila pelawat meletakkan tetikus mereka di atas link terebut
 
Contoh : Letakkan tetikus anda di sini

Arahan :
1. Masukkan arahan di bawah ke dalam tag link :-
onMouseover="window.status='perkataan'; return true" onMouseout="window.status=' '; return true"

2.Anda hendaklah memasukkan perkataan yang hendak dipamerkan pada perkataan bergaris dalam arahan di atas

<A HREF="contoh.htm" onMouseover="window.status='Hai apa khabar!'; return true"
onMouseout="window.status=' '; return true">Contoh</A>