From: <jalil@fka.utm.my>
To: <shaiful_r@hotmail.com>; <arza2000@excite.com>; <hafizsp@hotmail.com>; <Ramli@utmjb.utm.my>; <yendoutm@hotmail.com>; <Abdul_Khalik@hotmail.com>; <dolzjbjord80@hotmail.com>; <apeq78@hotmail.com>; <bahri73@hotmail.com>; <miekay@usa.net>; <jalil@fka.utm.my>; <fka-all@fka.utm.my>; <fka-support@fka.utm.my>; <dakwah@egroups.com>; <kisas@egroups.com>; <mymasjid@egroups.com>; <tabligh@egroups.com>; <tandjungpinang@egroups.com>; <charkun@egroups.com>
Subject: [Dakwah] [kullu-muslim]RISALAH FIKIR (227) : MARI BENAR2 MENGHAYATISOLAT ROWAATIB !!!
Date: Friday, 12 January, 2001 02:36

--- In kullu-muslim@egroups.com, jalil@f... wrote:
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalaamu'alaikum wrb.,

RISALAH FIKIR (227) : MARI BENAR2 MENGHAYATI SOLAT ROWAATIB !!!

Dalam RF 214 (MARI BENAR2 MENGHAYATI PEMBACAAN TASBIIH DI DALAM
RUKUU' DAN SUJUUD) yg lalu, ada diterangkan tentang bahayanya
jika kita sering meninggalkan amalan pembacaan tersebut.
Berikut ada petikannya :

DAN BARANGSIAPA SELALU MENINGGALKAN AKAN TASBIIH DI DALAM RUKUU'
SERTA SUJUUD NESCAYA GUGURLAH SYAHAADAHNYA.
[petikan (terjemahan kasar) drp kitab Haasyiah oleh Al-`Allaamah Al-
Faadhil Asy-Syeikh Al-Maihiyy Asy-Syaibainiyy ,halaman 57.Kitab ini
merupakan kitab syarah bagi As-Sittiin Masaalah bagi Al-Ustaaz Al-
`Allaamah Al-Faadhil Sayyidi-Syeikh Ahmad Ar-Romliyy roh.a. [Iaitu
sebuah kitab yg berlandaskan Madzhab Syaafi'iyy]]

RF kali ini membentangkan pula amaran bagi mereka yang meringan2kan
dan meremeh2kan (tidak bersungguh2) dalam mengerjakan solat2 rowaatib.

Berikut adalah petikan (terjemahan kasar) drp Kitab Al-Majmuu' ,
sebuah kitab yg berlandaskan Madzhab Syaafi'iyy, susunan Al-Imaam
Abuu Zakariyyaa Muhyiddiin bin Syaraf An-Nawawiyy roh.a. (atau
ringkasnya Imam Nawawiyy roh.a.), juzu` 3, halaman 525 :

MAN WAAZOBA `ALAA TARKIR-ROOTIBATI AU TASBIIHAATIR-RUKUU'I
WAS-SUJUUDI RUDDAT SYAHAADATUHU LI TAHAAWUNIHI BID-DIIN.

[Mafhuumnya : BARANGSIAPA TERUS MENERUS MENINGGALKAN AKAN AR-
ROOTIBAH (YA'NII SOLAT ROWAATIB) ATAU TERUS MENERUS MENINGGALKAN
AKAN PEMBACAAN TASBIIHAAT DI DALAM RUKUU' DAN SUJUUD, DITOLAK
SYAHAADAHNYA (YA'NII TIDAK DITERIMA SYAHAADAHNYA) LANTARAN DIA
MEREMEH2KAN ATAU TIDAK BERSUNGGUH2 DENGAN DIINNYA (AGAMANYA)].

Begitulah terjemahan kasarnya.

Ya, mereka yg terus menerus meninggalkan solat2 sunat rowaatib adalah
dikira sebagai mereka yg mempermudah2kan agama (tahaawun bid-diin),
dan ancamannya adalah ditolak syahaadahnya .

Lantaran itu marilah kita sentiasa berusha memberikan perhatian yg
penuh dalam menyempurnakan solat2 rowaatib kita. Bukan hanya sekadar
melakukannya dgn sambil lewa sahaja atau dgn penuh dlm keadaan
tergesa2 kerana mengejar tuntutan career kita atau pun kerana
bermalas2. Seperti kita menjaga dgn penuh tawajjuh akan solat2 fardhu
kita, begitulah juga sepatutnya akan solat2 rowaatib kita. Tetapi yg
terlebih parah dan mendahsyatkan lagi adalah bila kita gagal untuk
menyempurnakan kedua2 jenis solat kita tersebut !
Seseorang yg tidak mengerjakan solat rowaatib pun begitu tersangat
besar sekali padahnya, bagaimana pula padahnya kalau solat fardhu
ditinggalkan !
Tentu sama2 kita telah ma'lum.

Walloohu A'lam.
Semoga kita sama2 mengambil i'tibaar…
Wassalaamu'alaikum wrb.,
Alfaqiiru ilallooh.

Masuka….

[1] WAZOBA / WAAZOBA `ALAA AL-AMR : menekuni, tetap mengerjakan
dgn teratur